Vezetői ismeretek alaptréning

A vezetőknek nem csupán közvetlen szakmájukban kell kiválónak lenniük, hanem kollégáik irányításában is meg kell állniuk a helyüket, hiszen munkakörükben keverednek az irányítói és a végrehajtói követelmények.

A Vezetői ismeretek tréning során a résztvevők elsajátítják azokat a készségeket, amelyekkel megfelelően tudják motiválni a munkatársaikat, hatékonyan tudják befolyásolni a beosztottaikat, jól meg tudják szervezni saját és csoportjuk munkáját, idejét, megtanulják a különböző irányú és célú vezetői kommunikáció fogásait és a visszajelzések fontosságát és módját.

A képzés célja

A tréning során a résztvevők fejlesztik a vezetői munkához alapvetően szükséges kompetenciáikat: • megismerik a vezetés pszichológiájának alapvető fogalmait, feltárják a vezetői feladatok körét,

• megismerik az üzem- és művezetői kompetenciák rendszerét,

• megismerik a motiváció lehetséges módjait,

• megismerik a vezetési elméleteket, illetve a hatékony vezetési stílusokat, jellemzőiket, alkalmazási lehetőségeiket,

• megismerik és gyakorolják a coaching-ot, mint a visszajelzésen alapuló teljesítményértékelés és fejlesztés módszerét

Valamint képesek lesznek:

• felmérni munkatársuk fejlettségi szintjét,

• felismerni, milyen vezetői viselkedés szükséges az egyes munkatársaknál,

• a megfelelő vezetői viselkedést tudatosan kiválasztani és alkalmazni,

• munkatársaik kompetenciáit fejleszteni,

• motiválni munkatársaikat,

• megfelelő visszajelzéseket adni,

• elvárásaikat pontos kommunikálni

• reális célokat kitűzni, prioritásokat felállítani

Résztvevők

Elsődlegesen kezdő, vagy kinevezés előtt álló vezetőknek javasoljuk, hogy az ösztönös vezetés helyett tudatos, felkészült vezetőkként érhessék el saját és kollégáik maximális teljesítményét a motiváció fenntartása, növelése és a kompetenciák folyamatos fejlődése mellett.