Krimi tréning

A Krimi Tréning elsősorban döntéselméleti és együttműködési tréning, ugyanakkor csapatépítés is, másképpen.

A résztvevők megismerik a nyomozásban rejlő vállalati vonatkozású stratégiai elemeket, fejlesztve ezáltal a tudatos döntéshozatalt, a rendszerelvű gondolkodást, a szerepek tisztázásával működési blokkjaik oldását, a belső motivációs források feltárását.

A tréning célja

A résztvevők a nyomozás közben megismerik a vállalati vonatkozású stratégia elemeit, a stratégia működtetéséhez és eléréséhez szükséges vezetői kompetenciáka, mint a :

• vezetői döntéshozatal,

• információ értékelés és információ kezelés

• a stressz és időnyomás alatti teljesítmény összetevői

• a csapatteljesítmény és a vezetői attitűd kapcsolata

• a vezetői együttműködés

• konfliktuskezelés

Jól használható a versenytársak, tárgyalópartnerek, ügyfelek stratégiájának felismeréséhez, az optimális működési taktikák megalkotásához.

Résztvevők

A nyomozás szoros együttműködést kíván a résztvevőktől. Az izgalmas játék során életszerű helyzetekben észrevétlenül alakulnak ki a csapatszerepek, modellezve a valódi munkahelyi működést is, így leginkább együttdolgozó munkahelyi csapatoknak javasoljuk, illetve felsővezetői csoportnak.