DISC alapú hatékony csapatvezető tréning

A csapat kiépítésének folyamata, így tréningprogramunk is a vezetői kommunikációval kezdődik, mert ez a csapatvezető legfőbb eszköze, ezen keresztül valósítja meg a csoport kezelésével kapcsolatos céljait.

Ehhez egy DISC nevű személyiségtipológiai módszert adunk a vezető kezébe, melyen keresztül megismeri a saját személyiségének működésmódját, valamint a módszerrel könnyebben ismeri fel a csapattagok erősségeit és fejlesztendő területeit rövid idő alatt.

Ezután szemügyre vesszük a bizalmat, mint a vezető és a csapat közötti kapcsolat minőségét. Ha erős a vezető iránt mutatott bizalom, a csapatvezető szinte belülről tudja igazgatni a csoportot annak fejlődésében. Erre azért lesz szükség, mert a csoportfejlődés fázisai hatással vannak a csoporton belül uralkodó morálra és a csoport teljesítményére.

A csoport teljesítményét a tagok közötti kapcsolati viszonyok, vagyis a kohézió is erősen befolyásolja. Ha a kohézió is magas szintű, akkor megvannak az alapok arra, hogy a munkacsoport a cég által kitűzött célok felé forduljon. Ebben a vezető célkitűzései fogják segíteni a hosszú távú vízióktól a konkrét, lebontott feladatokig.

A feladatok hatékony szétosztásához a vezetőnek ismernie kell a tagok által betölthető csapatszerepeket, és a részfeladatokat a tagok csoportban betöltött viselkedéséhez, személyiségéhez illeszteni. Ha csapatunk egységes, ismeri a célokat, és tudja, hogy hogyan kell azokat elérni, a vezetőnek már csak energetizálni, azaz motiválni kell egységét, és a kívánt siker nem marad el.

A képzés célja megismerni:

• A csapatmunka mérésének módszerét

• A leggyakrabban elkövetett kommunikációs hibák és a hatékony kommunikáció ismérveit

• A vezetői hatalom típusait

• A csapatfejlődés szakaszait és befolyásolásuk módját

• A csoportkohézió kialakításának eszközeit

• A csapatcélok megalkotásának lépéseit és formáit

• A csapatszerepeket és a szerepek felhasználásának módját

• A csapat motiválásának módszereit

Résztvevők

A tréninget elsődlegesen azoknak javasoljuk, akik munkájuk során a következő kompetenciákat szeretnék tudatosabban alkalmazni

• Felmérni a csapatban a csapatmunka mértékét

• Tudatosan használni a DISC alapú vezetői kommunikáció eszközét

• Bizalmat építeni a csoportban a vezető irányába

• Kedvezően befolyásolni a csoportdinamika fejlődését

• Kohéziót kialakítani a csapattagok között

• Csapatcélokat kitűzni több szinten

• A csapat motiválására a magasabb fokú teljesítés és a vállalati célok irányába